+38 (063) 888-15-28
Контактні телефони
Консультації та замовлення за телефонами:
Прийом замовлень з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00.
Через кошик цілодобово
Відстежити замовлення
Отримайте актуальну інформацію про замовлення
Немає товарів в порівнянні
Додавайте товари до порівняння
Список обраних порожній
Додавайте товари в список бажань
Кошик порожній
Додавайте товари, що сподобалися в кошик

Публічна оферта

Публічна пропозиція (оферта) укласти договір купівлі-продажу непродовольчих товарів

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна пропозиція (оферта) встановлює умови та зміст офіційної пропозиції (оферти) Фізичної особи-підприємця Бабчинського Павла Олександровича (надалі може також іменуватися - «Продавець») для заздалегідь не визначеного кола осіб укласти (за допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема, через інформаційну мережу Інтернет) договір/електронний договір купівлі-продажу непродовольчих товарів (надалі за текстом може іменуватися - Договір) – через інтерфейс Інтернет-магазину Продавця, розміщеного на веб-сайті (веб-сайті): «https://mir-oboev.ua/» (надалі може також іменуватися – Сайт).

1.2. Договір відноситься до категорії договорів приєднання (у контексті та визначенні, передбаченому статтею 634 Цивільного кодексу України) та є таким, що укладається на відстані.

1.3. Ця публічна пропозиція (оферта) містить усі істотні умови Договору та його публічну (передбачену для загального ознайомлення) текстову частину, яка є стандартною формою відповідного Договору (у контексті, передбаченому частиною 1 статті 634 Цивільного кодексу України). Укладення Продавцем Договору із будь-якою іншою особою (фізичною, юридичною тощо) можливе лише шляхом приєднання (тобто повного та безумовного прийняття пропозиції/оферти Продавця) такої особи до Договору в цілому. Будь-яка інша особа (окрім Продавця) не може пропонувати умови Договору. Індивідуальна частина Договору визначається відповідно до обраного особою, що приймає цю пропозицію (оферту) Продавця, та погодженого Продавцем порядку укладення та виконання Договору.

1.4. Порядок укладення Договору та виконання Договору визначається положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) та є складовою стандартної форми Договору (пункт 1.3. цієї публічної пропозиції/оферти);

1.4.1. Умови Договору (в частині істотних умов, розміщених у цій офіційній пропозиції/оферті – «публічна» частина Договору) вважаються повно та безумовно погодженими/узгодженими будь-якою особою, яка бажає придбати Товар, із моменту початку оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару (відповідно до положень цієї офіційної пропозиції/оферти);

1.4.2. Умови Договору – в розрізі індивідуальної (не призначеної для загального ознайомлення) частини Договору вважаються погодженими (узгодженими) будь-якою особою, яка бажає придбати Товар, із моменту завершення оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару.

1.5. Договір вважається укладеним (у повному обсязі) із моменту погодження (узгодження) умов Договору: у розрізі публічної та індивідуальної частини (п.п. 1.4.1. – 1.4.2. цієї офіційної пропозиції/оферти). Укладення Договору прирівнюється до (є рівнозначним) оформлення/-ню бланку замовлення на відповідні непродовольчі товари, відповідно до положень розділу ІІ Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затв. наказом Міністерства економіки України №103 від 19.04.2007 року (із змін. та допов.).

1.6. Вчиненням необхідних дій, передбачених положеннями цієї офіційної пропозиції (оферти), а так само укладенням та виконанням Договору особа, яка приймає цю пропозицію (оферту), безумовно підтверджує факт (обставину) надання Продавцем та отримання такою особою усього обсягу необхідної, достовірної, своєчасної та доступної інформації, що забезпечує можливість для здійснення свідомого та компетентного вибору непродовольчого товару, а також іншої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору (зокрема, але не виключно, інформації, що передбачена ст. 700 Цивільного кодексу України, ст.ст. 13-15 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 7 Закону України «Про електронну комерцію», пунктом 1.6. розділу І Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затв. наказом Міністерства економіки України №103 від 19.04.2007 року тощо).

2. Терміни та визначення

2.1. Наведені в цій публічній пропозиції (оферті) терміни мають таке визначення:
«Товар» - шпалери в асортименті, клей шпалерний (шпалерний клей), інші супутні та супровідні непродовольчі товари, інформація щодо яких розміщена (представлена) в інтернет-магазині Продавця, які є у розпорядженні Продавця (або передачу яких в узгоджений термін/строк Продавець має можливість забезпечити відповідно до умов Договору) та щодо яких може бути здійснено й виконане Продавцем відповідне замовлення;
«Інтернет-магазин» - засіб (розміщений на Сайті) Продавця для подання (представлення) та реалізації Товару, за допомогою інтерфейсу якого будь-яка особа має можливість ознайомитися із Товаром та усією необхідною інформацією щодо Товару та Продавця, зробити свідомий вибір Товару (у вигляді відповідного замовлення), укласти Договір та здійснити його виконання (у т.ч. здійснити оплату за Товар);
«Продавець» - суб’єкт господарювання (фізична особа-підприємець Бабчинський Павло Олександрович), який здійснює реалізацію (продаж) Товарів за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину, шляхом укладення електронних договорів купівлі-продажу із покупцями;
«Покупець» - будь-яка особа, яка у повному обсязі та безумовному вигляді прийняла цю публічну пропозицію (оферту) Продавця та, відповідно, уклала із Продавцем Договір, на визначених у цій офіційній пропозиції (оферті) умовах (прийнявши на себе необхідний обсяг прав та обов’язків). Особа, яка за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину здійснює огляд Товару та/або інформації про Товар або Продавця, але, при цьому не має наміру та/або не погоджується повністю та безумовно прийняти цю публічну пропозицію (оферту) Продавця – не набуває статусу (необхідного обсягу прав та обов’язків) Покупця (у т.ч. щодо фізичних осіб: не набуває необхідного повного обсягу прав та обов’язків споживача – у контексті, передбаченому нормами Закону України «Про захист прав споживачів»);
«Замовлення»/ «замовлення на придбання Товару» - індивідуальна (не призначена для загального ознайомлення) частина Договору, яка узгоджується (погоджується) Продавцем та Покупцем в порядку, передбаченому положеннями цієї офіційної пропозиції (оферти).

3. Предмет Договору

3.1. За Договором Продавець приймає на себе обов'язок передати у власність Покупцеві Товар, Покупець зобов'язується оплатити та прийнятии Товар на умовах Договору.

3.2. Кількість та асортимент (сортамент, у разі необхідності) Товару, необхідного Покупцеві, визначається останнім самостійно та доводиться до відома Продавця шляхом розміщення відповідного замовлення в Інтернет-магазині (за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину). Замовлення вважається прийнятим до виконання Продавцем (що завершує процедуру укладення Договору) виключно у разі його погодження останнім.

3.3. Розміщення Покупцем відповідного замовлення в Інтернет-магазині (за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину) підтверджує факт того, що:

 • Покупець отримав (перед укладенням Договору) увесь необхідний обсяг інформації відповідно до пункту 1.6. цієї публічної пропозиції (оферти);
 • Покупець повністю ознайомився із умовами Договору (викладеними у цій офіційній пропозиції (оферті), умови Договору йому повністю зрозумілі, та Покупець повністю й безумовно приймає цю офіційну пропозицію/оферту (в якості умов Договору);
 • Покупець має необхідний обсяг дієздатності, достатній для укладення та виконання Договору.

3.4. Розміщення в Інтернет-магазині (на Сайті) зображень (у будь-якій формі), фотографій, торгівельних марок (знаків для товарів та послуг), текстової, фото- або відеоінформації щодо конкретних одиниць Товару, не свідчить про безумовну та беззаперечну можливість Продавця укласти та виконати Договір (погодивши та прийнявши до виконання конкретне замовлення від Покупця) щодо такого Товару. У випадку, якщо у встановленому порядку та строк повідомив Покупця про не погодження конкретного замовлення такого Покупця, Договір між Продавцем та Покупцем не вважається укладеним.

3.5. До моменту здійснення повної оплати замовленого Товару Покупець має право змінити будь-яку інформацію, надану у розпорядження Продавця.

4. Вибір Товару та оформлення замовлення

4.1. Будь-яка особа, яка є відвідувачем Сайту, має можливість вільно переглядати усі веб-сторінки та розділи Сайту, зображення Товару, фото- та відеоінформацію, будь-яку іншу інформацію та дані, що зберігаються за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину (окрім інформації та даних, що надаються адміністратором в ручному або автоматичному режимі – виключно Покупцям).

4.2. Будь-яка особа, яка є відвідувачем Сайту та бажає придбати Товар, має можливість вільно обирати Товар за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину. У разі необхідності, відвідувач Сайту може скористатися формою пошуку за найменуванням (назвою) Товару або виробника Товару (комерційне найменування, знак для товарів та послуг), за підрозділом каталогів Товару (у разі пошуку шпалер) або скористатися веб-сторінками категорій Товару (із відповідними фільтрами).

4.3. Будь-яка особа, яка бажає придбати Товар, уклавши Договір із Продавцем, має належним чином ідентифікувати себе та повідомити (в електронному вигляді, шляхом самостійного заповнення відповідних розділів Інтернет-магазину або надання Продавцю необхідної інформації – для самостійного введення Продавцем) інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору (у т.ч. належного оформлення замовлення):

 • прізвище, ім’я та по-батькові;
 • номер засобів зв’язку;
 • адресу доставки Товару

4.3.1. У разі, якщо особа, яка бажає придбати Товар, не має наміру (волевиявлення) або можливості належним чином ідентифікувати себе (у т.ч. надати вказану вище інформацію про себе), така особа має припинити ідентифікацію та/або оформлення й розміщення замовлення на придбання Товару.

4.3.2. У разі, якщо особа продовжує процедуру ідентифікації, та приступає к оформленню й розміщенню замовлення, вважається, що така особа безумовно та беззаперечну згоду на надання Продавцю відповідної персональної інформації та, відповідно, подальше укладення та виконання Договору.

4.4. Обираючи необхідний спосіб оплати та /або спосіб доставки замовленого Товару, Покупець має заздалегідь (до моменту фіксації свого вибору за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину) ознайомитися із переліком відомостей (у т.ч. персональних або конфіденційних даних), які останній має надати у розпорядження відповідного оператора платіжної системи, платіжного сервісу або іншого інструменту здійснення платежу, а так само у розпорядження відповідного оператора поштового зв’язку або іншого перевізника.

4.4.1. У разі, якщо особа, яка бажає придбати Товар, не має наміру (волевиявлення) або можливості надати необхідні відомості (у т.ч. персональну або конфіденційну інформацію) відповідно до вимог п. 4.4., така особа має змінити обраний спосіб оплати (а так само, у разі необхідності, спосіб доставки Товару) або відмовитись від укладення Договору, надіславши відповідне повідомлення Продавцю.

4.5. Попередньо ознайомившись та прийнявши умови цієї публічної пропозиції/оферти (у тому числі в частині істотних умов Договору), Покупець має можливість оформити та розмістити замовлення на придбання Товару наступним чином:

 1. Напряму зателефонувавши за номерами засобів зв’язку, розміщеними на Сайті, або направивши Продавцю відповідне повідомлення за допомогою мобільних додатків («месенджерів») Viber або Telegram, та, при цьому, надавши Продавцю усю інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору. При цьому, у будь-якому разі, Покупець має за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину (у відповідному розділі (полі) Сайту) ввести свій контактний номер мобільного засобу зв’язку та натиснути (в електронному вигляді) кнопку «Відправити». Такі дії Покупця прирівнюються (окрім іншого) до надання Продавцю електронного повідомлення про отримання інформації відповідно до вимог п. 1.6. цієї офіційної пропозиції (оферти), а також підтверджують завершення оформлення й розміщення відповідного замовлення на придбання Товару;
 2. Застосувавши функцію швидкого замовлення за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину, шляхом натискання (в електронному вигляді) активної кнопки «Придбати в 1 клік». У такому разі Покупець заповнює (в електронному вигляді) усі необхідні поля (розділи) у спливаючому вікні та натискає (так само в електронному вигляді) кнопку «Відправити». Такі дії Покупця прирівнюються (окрім іншого) до надання Продавцю електронного повідомлення про отримання інформації відповідно до вимог п. 1.6. цієї офіційної пропозиції (оферти), а також підтверджують завершення оформлення й розміщення відповідного замовлення на придбання Товару;
 3. Застосувавши (за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину) функцію «Кошику» у відповідному розділі Сайту. У такому разі Покупець заповнює (в електронному вигляді) усі необхідні поля (розділи) та натискає (так само в електронному вигляді) кнопку «Підтвердити замовлення». Такі дії Покупця прирівнюються (окрім іншого) до надання Продавцю електронного повідомлення про отримання інформації відповідно до вимог п. 1.6. цієї офіційної пропозиції (оферти), а також підтверджують завершення оформлення й розміщення відповідного замовлення на придбання Товару;
 4. Заповнивши (в електронному вигляді) відповідні поля (розділи) у формі зворотнього зв’язку, розміщеній на веб-сторінці (розділі) Сайту: https://mir-oboev.ua/contact, та натиснувши (в електронному вигляді) кнопку «Відправити». Такі дії Покупця прирівнюються (окрім іншого) до надання Продавцю електронного повідомлення про отримання інформації відповідно до вимог п. 1.6. цієї офіційної пропозиції (оферти), а також підтверджують завершення оформлення й розміщення відповідного замовлення на придбання Товару.

4.6. Вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.5. цієї офіційної пропозиції/оферти (в залежності від обраного Покупцем способу розміщення та оформлення замовлення на придбання Товару) свідчить про безумовне та беззаперечне прийняття (акцепт) Покупцем цієї офіційної пропозиції (оферти) та досягнення згоди із Продавцем щодо усіх умов Договору (укладення Договору).

4.7. У разі, якщо протягом двох календарних днів із дня розміщення замовлення Продавець повідомить Покупця про неможливість виконання такого замовлення (в частині будь-яких параметрів: асортимент, кількість тощо), таке замовлення вважається анульованим та, відповідно, Продавець звільняється від обов’язку виконання такого замовлення Покупця.

5. Оплата Товару

5.1. Покупець здійснює оплату Товару за цінами, розміщеними у відповідних розділах (веб-сторінках) Сайту.

5.2. Покупець має можливість оплатити Товар шляхом:

а) перерахування грошових коштів/грошей (у необхідній сумі) на поточний рахунок Продавця: безпосередньо з рахунку Покупця на рахунок Продавця, перерахування через каси банків або із застосуванням відповідних банківських карток/ електронних платіжних засобів (у т.ч. за допомогою інструментів відповідних платіжних систем, сервісів переказу коштів, банківських систем дистанційного обслуговування, платіжних сервісів/додатків, мобільних платіжних інструментів – інформація щодо можливості використання яких у кожному конкретному випадку прямо розміщена у відповідному розділі/веб-сторінці Сайту);

б) передачі/перерахування грошових коштів/грошей (у необхідній сумі) безпосередньо обраному самим Покупцем (під час оформлення та розміщення замовлення) оператору поштового зв’язку, іншому перевізнику/кур’єру (інформація щодо можливості використання послуг яких розміщена у відповідному розділі/веб-сторінці Сайту та, при цьому, які на момент передачі/перерахування таких грошових коштів мають – відповідно до вимог чинного законодавства – необхідний обсяг повноважень щодо приймання грошових коштів готівкою та/або у безготівковій формі).

5.3. Можливість застосування інших механізмів (засобів, інструментів) оплати замовленого Товару (аніж ті, що прямо передбачені у п. 5.2. цієї офіційної пропозиції/оферти) – узгоджується окремо.

5.4. Умови оплати замовленого Товару у конкретному випадку обираються Покупцем та погоджуються Продавцем під час розміщення замовлення.

5.5. Обираючи конкретні умови та механізм (засіб) оплати замовленого товару, Покупець має заздалегідь ознайомитися та погодити правила й умови роботи відповідного банку, операторів/власників/емітентів платіжної системи, платіжних засобів, сервісу переказу коштів, банківської системи дистанційного обслуговування, платіжного сервісу/додатку, мобільного платіжного інструменту тощо, а також оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра.

5.5.1. У разі незгоди із вказаними правилами та умовами (у т.ч. в частині необхідності надання суб’єктам, зазначеним у п. 5.5. цієї офіційної пропозиції/оферти, відповідної персональної та конфіденційної інформації про Покупця) Покупець має зупинити оплату Товару та негайно повідомити Продавця про зміну обраних умов оплати.

5.5.2. Продавець не несе зобов’язань та відповідальності за збереження та/або використання будь-якої персональної, конфіденційної та іншої інформації про Покупця, що була надана останнім у володіння та/або розпорядження суб’єктів, зазначених у п. 5.5 цієї офіційної пропозиції (оферти).

5.6. Оформлюючи та розміщуючи замовлення на придбання Товару Покупець гарантує та підтверджує, що:

 • останній є власником грошових коштів/грошей, що сплачуються за Товар або має необхідний обсяг повноважень щодо розпорядження такими грошовими коштами/грошами (у відповідній сумі);
 • останній на законних підставах володіє та користується платіжними засобами та іншими інструментами, що використовуються для здійснення оплати за замовлений Товар.

6. Строк (термін) передачі Товару. Доставка Товару

6.1. Передача Товару здійснюється Продавцем у строк (термін), погоджений з Покупцем під час оформлення та розміщення замовлення на придбання Відповідного Товару.

6.2. Під час оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару Покупець, окрім іншого, має обрати оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра, за допомогою послуг якого буде здійснюватися доставка Товару, а також має визначити необхідні параметри доставки Товару (адресу та номер пункту/відділення оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра, місце видачі/доставки Товару тощо).

6.3. У разі обрання Покупцем умов та механізму оплати, визначеного у п.п. а) п. 5.2. цієї офіційної пропозиції (оферти), строк передачі Товару відраховується від дня повного виконання Покупцем його зобов’язань щодо оплати замовленого Товару (попередньої оплати Товару). Конкретний термін передачі Товару (у разі необхідності) узгоджується Продавцем та Покупцем окремо.

6.3.1. При цьому, Продавець вважається таким, що у повному обсязі виконав власний обов’язок щодо передачі Покупцю замовленого Товару, коли в узгоджений строк (термін) такий Товар передано у розпорядження оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра, обраного Покупцем під час оформлення та розміщення замовлення на придбання цього Товару та, відповідно, із цього моменту із Продавця знімаються (переходять на Покупця або оператора поштового звязку, іншого перевізника/кур’єра – в залежності від погоджених умов правовідносин цих осіб) ризики знищення та/або пошкодження Товару. Конкретні умови доставки та передачі Товару Покупцю (у т.ч. строк/термін передачі Товару безпосередньо у розпорядження Покупця) визначаються умовами та правилами роботи відповідного оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра.

6.4. У разі обрання Покупцем умов та механізму оплати, визначеного у п.п. б) п. 5.2. цієї офіційної пропозиції (оферти), строк передачі Товару відраховується від дня погодження Продавцем замовлення Покупця на придбання Товару. Конкретний термін передачі Товару (у разі необхідності) узгоджується Продавцем та Покупцем окремо.

6.4.1. При цьому, Продавець вважається таким, що у повному обсязі виконав власний обов’язок щодо передачі Покупцю замовленого Товару, коли в узгоджений строк (термін) такий Товар передано у розпорядження оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра, обраного Покупцем під час оформлення та розміщення замовлення на придбання цього Товару та, відповідно, із цього моменту із Продавця знімаються (переходять на Покупця або оператора поштового звязку, іншого перевізника/кур’єра – в залежності від погоджених умов правовідносин цих осіб) ризики знищення та/або пошкодження Товару.. Конкретні умови доставки та передачі Товару Покупцю (у т.ч. строк/термін передачі Товару безпосередньо у розпорядження Покупця) визначаються умовами та правилами роботи відповідного оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра;

6.4.2. У будь-якому разі, передача Товару у розпорядження Покупця здійснюється після повного виконання останнім його обов’язків щодо оплати такого Товару (у порядку, передбаченому п.п. б) п. 5.2. цієї офіційної пропозиції/оферти).

6.5. Вартість (ціна) послуг із доставки (перевезення), зберігання (у разі необхідності) та/або видачі (передачі) Товару не входить у ціну Товару, та сплачується (відшкодовується) Покупцем окремо – безпосередньо обраному останнім оператору поштового зв’язку, іншому перевізнику/кур’єру (за тарифами/розцінками останніх).

6.6. Покупець не має права відмовитись від прийняття (отримання) Товару – окрім випадків, коли це прямо передбачено положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України;

6.6.1. У випадку, коли положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України прямо передбачено право Покупця відмовитись від прийняття (отримання) Товару – Покупець не має права вимагати повернення грошових коштів/грошей, сплачених за такий Товар (якщо інше прямо не передбачено нормами чинного законодавства України);

6.6.2. У разі, коли положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України прямо передбачено право Покупця відмовитись від прийняття (отримання) Товару та, при цьому, вимагати повернення грошових коштів/грошей, сплачених останнім за такий Товар – Покупець (який відмовляється від отримання/прийняття Товару) зобов’язаний відшкодувати Продавцеві витрати, пов’язані із вчиненням останнім дій щодо виконання Договору. Таке відшкодування здійснюється на підставі розрахунку Продавця, наданого Покупцю (надісланого на адресу/електронну адресу Покупця) – протягом семи календарних днів із дня надання/надіслання такого розрахунку. При цьому, Покупець не має права втручатися в зміст або вимагати зміни змісту такого розрахунку;

6.6.3. У разі, коли положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України прямо передбачено право Покупця відмовитись від прийняття (отримання) Товару та, при цьому, Покупець ще не здійснив оплату такого Товар – Покупець (який відмовляється від отримання/прийняття Товару) зобов’язаний відшкодувати Продавцеві витрати, пов’язані із вчиненням останнім дій щодо виконання Договору. Таке відшкодування здійснюється на підставі розрахунку Продавця, наданого Покупцю (надісланого на адресу/електронну адресу Покупця) – протягом семи календарних днів із дня надання/надіслання такого розрахунку. При цьому, Покупець не має права втручатися в зміст або вимагати зміни змісту такого розрахунку.

7. Інші умови

7.1. Договір (в розрізі публічної та індивідуальної частини) набирає чинності із моменту його укладення та діє (є чинним) до повного виконання Продавцем та Покупцем їх обов’язків за Договором.

7.2. Договір може бути розірваний виключно за взаємною згодою Сторін (якщо інше прямо не передбачено відповідними умовами Договору або нормами чинного законодавства України);

7.2.1. У випадку, коли положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України прямо передбачено право Покупця відмовитись від Договору – Покупець не має права вимагати повернення грошових коштів/грошей, сплачених за замовлений Товар (якщо інше прямо не передбачено нормами чинного законодавства України), незалежно від факту прийняття (отримання) або не прийняття (не отримання) цього Товару;

7.2.2. У разі, коли положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України прямо передбачено право Покупця відмовитись від Договору та, при цьому, вимагати повернення грошових коштів/грошей, сплачених останнім за замовлений Товар – Покупець (який відмовляється від Договору) зобов’язаний відшкодувати Продавцеві витрати, пов’язані із вчиненням останнім дій щодо виконання Договору. Таке відшкодування здійснюється на підставі розрахунку Продавця, наданого Покупцю (надісланого на адресу/електронну адресу Покупця) – протягом семи календарних днів із дня надання/надіслання такого розрахунку. При цьому, Покупець не має права втручатися в зміст або вимагати зміни змісту такого розрахунку;

7.2.3. У разі, коли положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) або нормами чинного законодавства України прямо передбачено право Покупця відмовитись від Договору та, при цьому, Покупець ще не здійснив оплату такого Товар – Покупець (який відмовляється від Договору) зобов’язаний відшкодувати Продавцеві витрати, пов’язані із вчиненням останнім дій щодо виконання Договору. Таке відшкодування здійснюється на підставі розрахунку Продавця, наданого Покупцю (надісланого на адресу/електронну адресу Покупця) – протягом семи календарних днів із дня надання/надіслання такого розрахунку. При цьому, Покупець не має права втручатися в зміст або вимагати зміни змісту такого розрахунку.

7.3. Продавець є власником усієї інформації та даних (у т.ч. в частині об’єктів права інтелектуальної власності), що представлені (розміщені) на Сайті (незалежно від їх змісті та форми представлення/розміщення) або використовуються для функціонування/експлуатації Сайту (у т.ч. забезпечення роботи інтерфейсу Інтернет-магазину) – окрім об’єкті права інтелектуальної власності, що належать третім особам;

7.3.1. Будь-яка особа, яка є відвідувачем Сайту (у т.ч. Покупець) не має права копіювати (будь-яким способом та у будь-якій формі) та/або використовувати (поширювати) будь-яку інформацію та дані (незалежно від форми або порядку її розміщення/представлення на Сайті та отримання такою особою), отриману під час відвідання (огляду) Сайту, укладення та виконання Договору – у правовідносинах із третіми особами (якщо це прямо та безпосередньо не пов’язано із виконанням умов Договору).

7.4. Будь-яка особа, яка є відвідувачем Сайту (у т.ч. Покупець), не має права змінювати інформацію та дані, розміщені на Сайті (у т.ч. окремих веб-сторінках, розділах Сайту) або будь-яким іншим чином втручатися у роботу Інтернет-магазину та Сайту в цілому.

7.5. Будь-яка особа, яка виявила бажання придбати Товар, підтверджує та гарантує, що:

 • остання на законних підставах володіє та користується технічним та іншим обладнанням (технічними пристроями), що застосовується такою особою під час відвідання (огляду) Сайту, оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару;
 • остання на законних підставах володіє та користується комп’ютерними та іншими програми, мобільними додатками, іншим програмним забезпеченням тощо - що застосовується такою особою під час відвідання (огляду) Сайту, оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару;
 • остання на законних підставах володіє, користується та розпоряджається (розповсюджує) будь-якою інформацією та даними (персональні дані, конфіденційна інформацію, логіни, паролі доступу, акаунти тощо), що застосовується такою особою під час відвідання (огляду) Сайту, укладення та виконання Договору (оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару, оплати Товару тощо);
 • остання – під час укладення та виконання Договору (оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару, оплати Товару тощо) – використовує виключно достовірну інформацію та дані.

7.6. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що впливають на можливість Продавця належним чином (зокрема й в узгоджений строк/термін) виконати власні зобов’язання за Договором – строк виконання таких зобов’язань продовжується/термін виконання зобов’язань змінюється – пропорційно/у відповідності до строку існування та дії обставин (що не буде вважатися порушенням умов Договору, прав та інтересів Покупця);

7.6.1. Продавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це повя’зано із виникненням та/або існуванням (діє) обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Viber Viber Telegram Передзвонити мені